มูลเหตุของการค้าประเวณีในมุมมองเชิงอาญาวิทยา

Authors

  • วุฒิชัย เต็งพงศธร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2011-04-28

How to Cite

เต็งพงศธร ว. (2011). มูลเหตุของการค้าประเวณีในมุมมองเชิงอาญาวิทยา. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1(1), 50–67. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157622

Issue

Section

Academic Articles