การคอร์รัปชั่นในรูปแบบใหม่

Authors

  • วีระพงษ์ บุญโญภาส คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-11-25

How to Cite

บุญโญภาส ว. (2010). การคอร์รัปชั่นในรูปแบบใหม่. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 32–36. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157642

Issue

Section

Academic Articles