หลักการสำคัญและปัญหาในการร่างสัญญา

Authors

  • ไชยยศ เหมะรัชตะ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-11-25

How to Cite

เหมะรัชตะ ไ. (2010). หลักการสำคัญและปัญหาในการร่างสัญญา. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 37–48. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157643

Issue

Section

Academic Articles