การพิจารณาสถานที่เกิดแหล่งเงินได้ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Authors

  • ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 1
  • ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-11-25

How to Cite

ตราชูธรรม ช., & ตราชูธรรม ด. (2010). การพิจารณาสถานที่เกิดแหล่งเงินได้ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 49–66. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157648

Issue

Section

Academic Articles