การบัญญัติให้พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ

Authors

  • ธงทอง จันทรางศุ สภาการศึกษา

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-11-25

How to Cite

จันทรางศุ ธ. (2010). การบัญญัติให้พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 67–73. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157649

Issue

Section

Academic Articles