กฎหมาย...เพื่อใคร

Authors

  • ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-11-25

How to Cite

มีนะกนิษฐ ท. (2010). กฎหมาย.เพื่อใคร. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 81–84. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157654

Issue

Section

Academic Articles