ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : ศึกษาเพื่อหาข้อเสนอทางนิติวิธี สำหรับประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษและฝรั่งเศส

Authors

  • สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-11-25

How to Cite

ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ส. (2010). ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : ศึกษาเพื่อหาข้อเสนอทางนิติวิธี สำหรับประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษและฝรั่งเศส. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 85–115. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157657

Issue

Section

Academic Articles