นโยบายและกฎหมายของประเทศไทยที่ส่งเสริมต่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Authors

  • อรพรรณ พนัสพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พินัย ณ นคร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • ทวีพูล ศรีหงส์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-11-25

How to Cite

พนัสพัฒนา อ., ณ นคร พ., ลีละวัฒน์ ว., & ศรีหงส์ ท. (2010). นโยบายและกฎหมายของประเทศไทยที่ส่งเสริมต่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 116–125. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157660

Issue

Section

Academic Articles