พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ กับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

Authors

  • ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-11-25

How to Cite

เพ็ชญไพศิษฏ์ ช. (2010). พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ กับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 146–154. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157665

Issue

Section

Academic Articles