กระบวนการยุติธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Authors

  • วิบูลย์ กิตติภาภรณ์ บริษัทในเครือ FAREAST PROFESSIONAL GROUP
  • สุรพัฒน์ เทียนส่งรัศมี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-11-25

How to Cite

กิตติภาภรณ์ ว., & เทียนส่งรัศมี ส. (2010). กระบวนการยุติธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 155–172. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157666

Issue

Section

Academic Articles