กฎหมายเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

Authors

  • เจนพล ทองยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-11-25

How to Cite

ทองยืน เ. (2010). กฎหมายเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 190–197. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157679

Issue

Section

Academic Articles