ปัญหาในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง : กรณีผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

Authors

  • อัครเดช สีผึ้ง ที่ปรึกษาเลขานุการเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-11-25

How to Cite

สีผึ้ง อ. (2010). ปัญหาในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง : กรณีผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 198–201. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157680

Issue

Section

Academic Articles