สิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการคุ้มครองจริงหรือ

Authors

  • ปฐม สุวรรณโณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-11-25

How to Cite

สุวรรณโณ ป. (2010). สิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการคุ้มครองจริงหรือ. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 202–204. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157681

Issue

Section

Academic Articles