ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

Authors

  • ภูมิ มูลศิลป์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-11-25

How to Cite

มูลศิลป์ ภ. (2010). ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 205–211. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157682

Issue

Section

Academic Articles