ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๔๑

Authors

  • ชัชชม อรรฆภิญญ์ สำนักงานอัยการสูงสุด

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-11-25

How to Cite

อรรฆภิญญ์ ช. (2010). ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๔๑. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 212–216. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157683

Issue

Section

Academic Articles