แนวทางการตีค่าสิทธิตามประมวลรัษฎากรและอนุสัญญาภาษีซ้อน

Authors

  • วุฒิชัย เต็งพงศธร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-11-25

How to Cite

เต็งพงศธร ว. (2010). แนวทางการตีค่าสิทธิตามประมวลรัษฎากรและอนุสัญญาภาษีซ้อน. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 231–242. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157689

Issue

Section

Academic Articles