ความผิดอาญาของพระสงฆ์ตามกฎหมายเก่า

Authors

  • นัดดาภา ภังคานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-11-25

How to Cite

ภังคานนท์ น. (2010). ความผิดอาญาของพระสงฆ์ตามกฎหมายเก่า. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 243–252. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157692

Issue

Section

Academic Articles