ปณิธาน ความมุ่งมั่น และเจตนารมณ์ ในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Authors

  • ประจักษ์ พุ่มวิเศษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-12-28

How to Cite

พุ่มวิเศษ ป. (2010). ปณิธาน ความมุ่งมั่น และเจตนารมณ์ ในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 18–22. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157694

Issue

Section

Academic Articles