ส.ป.ก. ๔-0๑ เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือไม่

Authors

  • วรวุฒิ เทพทอง สาขาวิขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-12-28

How to Cite

เทพทอง ว. (2010). ส.ป.ก. ๔-0๑ เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือไม่. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 36–45. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157697

Issue

Section

Academic Articles