ข้อสังเกตบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่เกี่ยวกับการจับ ค้น ขังคุกและการปล่อยชั่วคราว

Authors

  • สุโรจน์ จันทรพิทักษ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-12-28

How to Cite

จันทรพิทักษ์ ส. (2010). ข้อสังเกตบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่เกี่ยวกับการจับ ค้น ขังคุกและการปล่อยชั่วคราว. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 63–75. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157705

Issue

Section

Academic Articles