มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยขอบเขตการควบคุมทางน้ำ (บริเวณแม่น้ำลำคลอง)

Authors

  • บุปผาชาติ กาวชู กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-12-28

How to Cite

กาวชู บ. (2010). มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยขอบเขตการควบคุมทางน้ำ (บริเวณแม่น้ำลำคลอง). Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 107–112. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157714

Issue

Section

Academic Articles