การกำหนดหัวข้อทำวิจัยทางนิติศาสตร์

Authors

  • เจนพล ทองยืน สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-12-28

How to Cite

ทองยืน เ. (2010). การกำหนดหัวข้อทำวิจัยทางนิติศาสตร์. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 113–121. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157717

Issue

Section

Academic Articles