ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗

Authors

  • อัครเดช มณีภาค สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-12-28

How to Cite

มณีภาค อ. (2010). ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 122–126. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157719

Issue

Section

Academic Articles