การคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายทางการค้าและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยในปัจจุบัน

Authors

  • สุรพัฒน์ เทียนส่งรัศมี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-12-28

How to Cite

เทียนส่งรัศมี ส. (2010). การคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายทางการค้าและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยในปัจจุบัน. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 133–151. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157726

Issue

Section

Academic Articles