การฟ้องคดีมหาวิทยาลัยเอกชนในฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองต่อศาลปกครอง

Authors

  • ทวนชัย โชติช่วง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2010-12-28

How to Cite

โชติช่วง ท. (2010). การฟ้องคดีมหาวิทยาลัยเอกชนในฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองต่อศาลปกครอง. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 1, 161–171. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157737

Issue

Section

Academic Articles