ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมเป็นอาภรณ์ประดับอันสง่างามของนักกฎหมายผู้ประพฤติและปฏิบัติชอบแล้ว

Authors

  • ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2011-05-26

How to Cite

โฆวิไลกูล ป. (2011). ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมเป็นอาภรณ์ประดับอันสง่างามของนักกฎหมายผู้ประพฤติและปฏิบัติชอบแล้ว. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 2(1), 16–18. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157740

Issue

Section

Academic Articles