การนำเอามาตรการพิเศษมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น

Authors

  • วีระพงษ์ บุญโญภาส คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2011-05-26

How to Cite

บุญโญภาส ว. (2011). การนำเอามาตรการพิเศษมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 2(1), 19–25. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157745

Issue

Section

Academic Articles