ปัญหาบางประการในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Authors

  • ไชยยศ เหมะรัชตะ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2011-05-26

How to Cite

เหมะรัชตะ ไ. (2011). ปัญหาบางประการในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 2(1), 26–36. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157750

Issue

Section

Academic Articles