การตีความกฎหมายกับทิศหัวนอน

Authors

  • ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2011-05-26

How to Cite

มีนะกนิษฐ ท. (2011). การตีความกฎหมายกับทิศหัวนอน. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 2(1), 37–40. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157753

Issue

Section

Academic Articles