ความรับผิดทางกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

Authors

  • ฤทัย หงส์สิริ ศาลปกครองกลาง

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2011-05-26

How to Cite

หงส์สิริ ฤ. (2011). ความรับผิดทางกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับสหกรณ์. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 2(1), 83–95. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157767

Issue

Section

Academic Articles