สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับการบังคับผู้ขายตามสัญญา

Authors

  • หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2011-05-26

How to Cite

เกษมสันต์ ห. (2011). สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับการบังคับผู้ขายตามสัญญา. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 2(1), 96–104. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157771

Issue

Section

Academic Articles