หลักเกณฑ์การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น

Authors

  • อวยชัย คูหากาญจน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2011-05-26

How to Cite

คูหากาญจน์ อ. (2011). หลักเกณฑ์การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 2(1), 110–118. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157778

Issue

Section

Academic Articles