หลักความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความรับผิดชอบของผู้พิพากษา

Authors

  • สมบัติ พฤฒิพงศภัค สำนักประธานศาลฎีกา

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2011-12-27

How to Cite

พฤฒิพงศภัค ส. (2011). หลักความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความรับผิดชอบของผู้พิพากษา. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 2(2), 12–29. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157784

Issue

Section

Academic Articles