แนวคิดสิทธิชุมชนกับกฎหมายในสังคมไทย

Authors

  • ศยามล ไกยูรวงศ์ โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา จังหวัดตรัง

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2012-05-28

How to Cite

ไกยูรวงศ์ ศ. (2012). แนวคิดสิทธิชุมชนกับกฎหมายในสังคมไทย. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 2(2), 33–51. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157789

Issue

Section

Academic Articles