แนวทางในการพัฒนาการดำเนินคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕0

Authors

  • สุรีย์ฉาย พลวัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2012-05-28

How to Cite

พลวัน ส. (2012). แนวทางในการพัฒนาการดำเนินคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕0. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 2(2), 52–61. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157791

Issue

Section

Academic Articles