กฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ

Authors

  • บุปผาชาติ กาวชู สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2012-05-28

How to Cite

กาวชู บ. (2012). กฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 2(2), 62–80. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157795

Issue

Section

Academic Articles