เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาไทย

Authors

  • จักรหกฤษณ์ สถาปนศิริ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2012-05-28

How to Cite

สถาปนศิริ จ. (2012). เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาไทย. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 2(2), 81–101. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157799

Issue

Section

Academic Articles