มุมมองเชิงอาญาวิทยาต่อนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดตามแนวทางคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๙/๒๕๔๖

Authors

  • วุฒิชัย เต็งพงศธร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2012-05-28

How to Cite

เต็งพงศธร ว. (2012). มุมมองเชิงอาญาวิทยาต่อนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดตามแนวทางคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๙/๒๕๔๖. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 2(2), 102–114. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157803

Issue

Section

Academic Articles