หลักความเสมอภาคกับการจัดบริการสาธารณะให้กับคนพิการในประเทศไทย

Authors

  • ธนาชัย สุนทรอนันตชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2012-05-28

How to Cite

สุนทรอนันตชัย ธ. (2012). หลักความเสมอภาคกับการจัดบริการสาธารณะให้กับคนพิการในประเทศไทย. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 2(2), 115–123. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157806

Issue

Section

Academic Articles