มาตรการทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของสาธารณรัฐประชาชนจีน

Authors

  • สุรพัฒน์ เทียนส่งรัศมี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2012-05-28

How to Cite

เทียนส่งรัศมี ส. (2012). มาตรการทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของสาธารณรัฐประชาชนจีน. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 2(2), 124–139. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157823

Issue

Section

Academic Articles