กฎหมายไทยและกฎหมายนครนิวยอร์กกับกาควบคุมไขมันทรานส์ (Transfat) ในอาหารและกฎระเบียบของ WTO

Authors

  • ทัชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2012-11-28

How to Cite

ทองอุไร ท. (ฤกษะสุต). (2012). กฎหมายไทยและกฎหมายนครนิวยอร์กกับกาควบคุมไขมันทรานส์ (Transfat) ในอาหารและกฎระเบียบของ WTO. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 3(1), 22–94. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157830

Issue

Section

Academic Articles