การนำระบบการเลือกตั้งผู้สมัครรอบแรก (Primary Election) มาใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งในประเทศไทย

Authors

  • มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย นักวิชาการอิสระ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2012-11-28

How to Cite

จุมปา ม., & เลี้ยงบุญเลิศชัย พ. (2012). การนำระบบการเลือกตั้งผู้สมัครรอบแรก (Primary Election) มาใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งในประเทศไทย. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 3(1), 95–98. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157832

Issue

Section

Academic Articles