มิติทางกฎหมายในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม

Authors

  • ศยามล ไกยูรวงศ์ โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา จังหวัดตรัง

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2012-11-28

How to Cite

ไกยูรวงศ์ ศ. (2012). มิติทางกฎหมายในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 3(1), 105–120. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157838

Issue

Section

Academic Articles