การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากรูเหงื่อบนลายนิ้วมือ

Authors

  • รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2013-05-28

How to Cite

ศรีศิลารักษ์ ร. (2013). การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากรูเหงื่อบนลายนิ้วมือ. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 3(2), 56–65. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157861

Issue

Section

Academic Articles