ปัญหากฎหมายสัญญาของประเทศไทยกับการค้าขายอัตโนมัติในยุคเทคโนโลยีสารสรเทศก้าวไกล

Authors

  • ปรัชณี เรืองขนาบ นักวิจัยอิสระ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2013-05-28

How to Cite

เรืองขนาบ ป. (2013). ปัญหากฎหมายสัญญาของประเทศไทยกับการค้าขายอัตโนมัติในยุคเทคโนโลยีสารสรเทศก้าวไกล. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 3(2), 66–76. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157863

Issue

Section

Academic Articles