การควบคุมการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามหลัก ความอิสระของสมาชิกรัฐสภา

Authors

  • ทวนชัย โชติช่วง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2013-05-28

How to Cite

โชติช่วง ท. (2013). การควบคุมการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามหลัก ความอิสระของสมาชิกรัฐสภา. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 3(2), 87–100. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157867

Issue

Section

Academic Articles