พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ กับปัญหาบางประการในการคุ้มครองลิขสิทธิ์การเรียนการสอน

Authors

  • ตรีชิต เมธารัตนโชติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2013-05-28

How to Cite

เมธารัตนโชติ ต. (2013). พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ กับปัญหาบางประการในการคุ้มครองลิขสิทธิ์การเรียนการสอน. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 3(2), 101–107. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157868

Issue

Section

Academic Articles