การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกออนไลน์ภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ

Authors

  • ลาวัลย์ หอนพรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

201-11-28

How to Cite

หอนพรัตน์ ล. การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกออนไลน์ภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 4(1), 1–9. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157871

Issue

Section

Academic Articles