การคุ้มครองผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย : ศึกษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒

Authors

  • ภัทรพร เย็นบุตร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2013-11-28

How to Cite

เย็นบุตร ภ. (2013). การคุ้มครองผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย : ศึกษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 4(1), 10–30. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157873

Issue

Section

Academic Articles