หลักความเสมอภาคกับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

Authors

  • ธนาชัย สุนทรอนันตชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2013-11-28

How to Cite

สุนทรอนันตชัย ธ. (2013). หลักความเสมอภาคกับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 4(1), 72–81. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157883

Issue

Section

Academic Articles